א. כללי

 

 

 • 1. אנו מודים לכם על שבחרתם לגלוש באתר Virgo  (וירגו) הפועל תחת שם המתחם www.Virgo.co.il (להלן: “האתר”).

 

 • 2. אתר Virgo מופעל על ידי חברת איי. בי. פי קידום עסקי בינלאומי בע”מ (להלן: “החברה” או “בעלת האתר”), ומאגד בתוכו מידע והצעות בנושא עבודה בחו”ל.

 

 • 3. להלן, תוכלו למצוא את תקנון האתר, המאגד בתוכו את תנאי השימוש באתר והוא מחייב את כל מי שבוחר להכנס לאתר ולעשות בו שימוש. אנא הקפידו לקרוא היטב את תנאי תקנון זה ולפעול על פיו. במידה ואינכם מסכימים עם אחד מתנאי התקנון, הנכם מתבקשים שלא לעשות כל שימוש באתר או בשירותים המוצעים בו.

 

 • 4. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות ו/או לעדכן את הוראות תקנון זה ואנו ממליצים לשוב ולעיין בתקנון האתר מעת לעת על מנת להתעדכן בשינויים שחלו בו. תאריך עדכון אחרון מופיע בתחתית התקנון.

 

 • 5. מטעמי נוחות, האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה.

 

 • 6. במידה וברצונכם לשאול שאלה בנוגע לאמור בתקנון זה, או בקשר לשירותים הניתנים על ידי האתר, או בכל עניין אחר, הנכם מוזמנים לפנות אלינו בכתובת דוא”ל [email protected] ונשמח להשיב.

 

 

ב. תנאי השימוש וההשתתפות באתר

 

 

 • 7. כניסה לאתר והגלישה בו משמעם קבלה והסכמה לכל התנאים הללו. במידה ואינכם מסכימים לתנאי תקנון זה, הנכם מתבקשים שלא לעשות בו כל שימוש.

 

 • 8. אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי זה או אחר, אלא שימוש אישי בלבד. ככל וברצונך לעשות שימוש מסחרי באתר, אנא פנה אלינו באמצעות אמצעי ההתקשרות המופיעים בהמשך תקנון זה.

 

 • 9. הגלישה והשימוש בתכני האתר הינה באחריות המשתמש בלבד. אין לראות בכל פרסום ו/או הצעה ו/או מידע ו/או מאמר ו/או סקירה ו/או טיפ ו/או עצה ו/או קישור ו/או המלצה כתחליף לייעוץ מקצועי או לחלופין, כתחליף לבדיקה עצמאית של השירותים או המוצרים או ההצעות והמידע המתפרסם באתר.

 

 • 10. נאסר בזאת במפורש לנצל את האתר ו/או את תכניו ו/או מידע אודות גולשים אחרים ו/או אודות מפרסמים באתר לצורך שליחת הודעות או דואר פרסומי ו/או מסחרי או לשם הצעת הצעות מסחריות. פנייה מסחרית שכזאת מהווה הפרה חמורה של תקנון זה ותגרור נקיטה בהליכים משפטיים.

 

 • 11. כמו כן, חל איסור חמור לחדור לאתר ו/או לשרת ו/או לכל חומר או לקבצי מחשב בו שלא כדין ו/או ללקט ממנו מידע באמצעות תוכנות אוטומטיות או כל יישום דומה ו/או לנצל את האתר לצורך הפעלת או שליחת וירוס, תוכנות עוינות או כל יישום אחר, ידני או אוטומטי, העלולים להזיק לאתר ו/או לצדדים שלישיים או למנוע מהם לעשות שימוש סביר באתר. כל שינוי, הנדסה חוזרת או עדכון של כל חלק באתר זה אסורים.

 

 • 12. האתר רשאי להסיר כל מידע ו/או תוכן ו/או להימנע מפרסומו בשלמותו או בחלקו, בכל עת, לפי שיקול דעתו וללא מתן הודעה מראש או נימוק.

 

 

ג. העדר אחריות

 

 

 • 13. מובהר ומודגש בזאת כי אין בתכנים הכלולים באתר זו, בכל פורמט שהוא, כדי להוות ייעוץ כלשהו או תחליף לייעוץ שכזה בכל נושא או תחום הדורש מומחיות או הכשרה מקצועית.

 

 • 14. כל שימוש במידע או בתכנים המפורסמים באתר הנו באחריות הבלעדית של המשתמש בהם והוא נושא בסיכון המלא בכל הקשור אליהם. על המשתמש בתכני האתר לנהוג בהם ועל פיהם בזהירות מתאימה.

 

 • 15. בעלת האתר ו/או מי מטעמה לא יישא בכל אחריות לכל נזק ו/או הפסד לגוף או לרכוש, בין אם ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש במידע המוצג באתר, בין אם כחומר שיווקי, בין אם כחומר מקצועי, בין אם בגין קישורים שהוצבו באתר ובין אם מתוכן אחר.

 

 • 16. בעלת האתר לא תישא בכל אחריות לנזק או הפסד בגין התאמת שירותים או מוצרים שהאתר מציע לגולשים ו/או בגין התאמת האתר למחשבם האישי ו/או בגין נזקים, תקלות, או כשלים בתוכנה, בשרת או בכל שירות הניתן על ידי צדדים שלישיים בו האתר תלוי לצורך הפעלתו או תפעולו. הגולש מתבקש לקחת זאת בחשבון בבואו להסתמך על תכני האתר או על שירותים שהוא מספק.

 

 • 17. האתר אינו מתחייב לשמור גיבוי של כל תוכן המאוחסן ו/או מופיע באתר. כמו כן, האתר רשאי להשבית את האתר, כולו או חלקו, לצורך תחזוקו, עדכונו, שדרוגו או לכל צורך אחר ולא יישא באחריות לכל נזק שיגרם כתוצאה מכך.

 

 

ד. פרסומים והצעות באתר

 

 

 • 18. מעת לעת, מתפרסמים באתר פרסומים שונים מטעם מפרסמים עימם מצויה החברה בקשרים עסקיים בקשר לשירותים או מוצרים בתחומים שונים ובכלל זה הצעות עבודה של מעסיקים מחו”ל, הצעות דיור מטעם בעלי נכסים מחו”ל, ביטוח, מנוע לחיפוש טיסות והצעות אחרות (להלן: “המפרסמים”). באמצעות פרסומים אלה, מאפשר האתר לגולשים להשאיר את פרטיהם לצורך קבלת מידע נוסף.

 

 • 19. מובהר, כי כל הפרטים והמידע בנוגע למפרסמים, מתפרסמים מטעם המפרסמים בלבד ולא מטעם האתר או בעלת האתר. אין האתר יכול לערוב על תוכנם, והוא לא יישא בכל אחריות בגין הפרת כל מצג ו/או התחייבות ו/או הצהרה של מי מהמפרסמים ולא יהיה צד לכל ההתקשרות בין הגולשים לבין המפרסמים.

 

 • 20. על כן, מומלץ לגולשים באתר לערוך בדיקה עצמאית בטרם יתקשרו עם מי המפרסמים או יסתמכו על מידע שפורסם בכל מקום אחר באתר. שכן כאמור האתר אינו יכול ואינו מתיימר להעניק כל אחריות באשר לכל מידע ו/או עסק ו/או שירות ו/או טובין המפורסמים באתר, הן לגבי טיבם והן באשר לתוכנם.

 

 • 21. מובהר כי פרסום חומר פרסומי באתר אין משמעו כי האתר או מי מטעמו מעודד או ממליץ על המפרסם או על השירות הניתן באמצעותו. על הגולשים לעשות בדיקה עצמאית, כצרכנים סבירים, בטרם יתקשרו עם מי מהמפרסמים או ירכשו את מוצריהם.

 

 • 22. כלים ועזרים שמצויים באתר, כגון מנוע לחיפוש טיסות, מחשבונים וכיו”ב ניתנים כשירות בלבד ומוצגים באתר לרווחת הגולשים. עזרים ו/או כלים אלה שייכים לצדדים שלישיים ואין בהם כדי לחייב את האתר ו/או מי מטעמו. כל שימוש ו/או הסתמכות על אחד מהעזרים האמורים, הינה באחריות המשתמש בלבד.

 

 

ה. תוכן גולשים – פורומים, תגובות ומודעות

 

 

 • 23. בין יתר שירותיו, מפעיל האתר פורומים, לרווחת הגולשים, אשר נועדו להעניק לגולשים במה להתייעץ, לשאול שאלות, ולשתף ידע ונסיון רלוונטי, אשר יש בו כדי לתרום לגולשים האחרים. בנוסף מאפשר האתר לגולשים לפרסם מודעות בגין ציוד יד שנייה או חיפוש שותפים באמצעות לוחות ייעודיים.

 

 • 24. על הגולשים המשתתפים בפורומים ומעלים מודעות בלוחות באתר להשתמש בשפה ובלשון נקייה ולהמנע מלפגוע בשמם הטוב ו/או בפרטיותם ו/או ברגשותיהם של כל אדם ו/או גוף ובייחוד כותבי התכנים והמשתתפים האחרים.

 

 • 25. אין לפרסם ו/או להעלות לאתר, בכל דרך, תכנים או חומרים, לרבות טקסטים, תמונות, גרפיקה או וידאו, שיש בהם משום פגיעה בזכויותיהם של צדדים שלישים, לרבות חומרים או תכנים שיש בהם משום פגיעה בזכויות יוצרים ו/או סימן מסחר ו/או מהוות פגיעה בשמו הטוב ו/או בפרטיותו של כל אדם ו/או גוף ו/או מסית לאלימות ו/או לגזענות ו/או בעל אופי מיני ו/או הפוגע ברגשות הציבור.

 

 • 26. המשתמשים מתחייבים כי כל החומרים והתכנים אשר יועלו על ידם לאתר הנם תכנים מקוריים שלהם או בידיהם רישיון מתאים, וכי חומרים אלו באחריותם הבלעדית.

 

 • 27. המשתמשים מעניקים לאתר רישיון שימוש לעשות שימוש בתכנים המועלים על ידם, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של בעלת האתר ובכלל זה להעתיקם, לעורכם, לפרסמם, לשדרם, לבצעם בפומבי בכל מדיה קיימת או עתידית.

 

 • 28. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהן, באשר למודעות בלוחות, מתחייבים המשתמשים:

 

  • 28.1. כי כל התכנים ו/או המידע שמסרו הינו נכון ומהימן ואין בהם כדי להטעות.

 

  • 28.2. המודעה איננה כוללת קישור לאתר אינטרנט כלשהו.

 

  • 28.3. פרטי ההתקשרות שמסר לצורך יצירת קשר הנם פרטים נכונים ואינם של אדם או גוף אחר מלבדו.

 

  • 28.4. המודעה איננה כוללת כל תוכן שיש בו משום פגיעה בזכויותיהם של צדדים שלישים, לרבות חומרים או תכנים שיש בהם משום פגיעה קניין רוחני ובכלל זה בזכויות יוצרים ו/או סימן מסחר ו/או אחר.

 

  • 28.5. המודעה איננה כוללת כל תוכן שיש בו משום פגיעה בשמו הטוב ו/או בפרטיותו של כל אדם ו/או גוף או שיש בו משום פגיעה ברגשות הציבור.

 

  • 28.6. המודעה איננה כוללת כל תוכן שאיננו חוקי ו/או מנוגד לתנאי תקנון זה.

 

 

 

 • 29. לפי שיקול דעתו הבלעדי, יהיה האתר רשאי שלא לאשר ו/או להסיר ו/או לערוך ו/או לשנות כל מודעה באתר, זאת ללא נימוק או ההודעה מראש. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר כי אי עמידה באחד מן התנאים לפרסום המודעה המנויים לעיל תביא למחיקה אוטומטית של המודעה.

 

 • 30. למשתמשים באתר ניתנת הרשאה לצפות במודעות ולעשות בהן שימוש אישי לצרכיהם הפרטיים. נאסר בזאת במפורש לאסוף מידע ו/או נתונים כלשהם בכל אמצעי קיים או עתידי לרבות באמצעות תוכנה אוטומטית המלקטת מידע כלשהו מהאתר וכן בכל אמצעי ממוחשב ו/או טכנולוגי ו/או אלקטרוני ו/או אנלוגי אחר.

 

 • 31. נאסר בזאת במפורש, לעשות כל שימוש בפרטי המודעות שאינו השימוש לשמן נועדו על ידי המפרסם. כל פנייה למפרסם המודעה, אשר עניינה איננה לשם התעניינות בנכס המוצע, תהווה הפרה חמורה של תקנון זה, אשר תגרור נקיטה בצעדים משפטיים.

 

 • 32. מבלי לגרוע מאחריות המשתמש לתכנים שהועלו על ידו לאתר, האתר יהיה רשאי להסיר כל תוכן ו/או מידע שהועלו לאתר לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא מתן הודעה מראש.

 

 • 33. שימו לב! התכנים והמידע המתפרסמים בפורומים ו/או במודעות מתפרסמים מטעם המשתמשים בלבד ובאחריותם. האתר לא יהיה אחראי לתוכן או למהימנות כל תוכן המופיע באזורים אלו ולא יישא באחריות כלשהי בקשר אליהם. על כל משתמש לעשות בדיקה סבירה של צרכן סביר בטרם יחליט להסתמך על עצה, טיפ, חוות דעת או כל מידע שקיבל באמצעות האתר.

 

 • 34. לאתר הזכות המלאה להסיר כל תוכן שיראה לו, זאת לפי שיקול דעתו הבלעדי ולא הצורך ליתן כל נימוק וללא הודעה מראש.

 

 

ו. נוהל הודעה והסרה

 

 

 • 35. התכנים והחומרים שמועלים לאתר על ידי המשתמשים מתפרסמים באתר בהתאם להצהרת המשתמשים כי המידע הנו נכון ואינו מפר כל זכות של צד שלישי. אין באפשרות האתר לוודא, והוא איננו מוודא בפועל, את נכונות הצהרה זו.

 

 • 36. מובהר, כי כפלטפורמה להעלאת תכני גולשים, האתר לא ישא בכל אחריות לכל נזק או הפסד שייגרמו לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהפרת זכויות כלשהן.

 

 • 37. במידה והנך סבור כי תוכן שהתפרסם באתר פוגע או מפר זכות שלך, תוכל ליצור קשר עם האתר באמצעות טופס “צור קשר”, ולפרט את מהות הפגיעה. בפנייתך, אנא צרף קישור לעמוד הרלוונטי, וכן כתובת דואר אלקטרוני ופרטים נוספים של הפונה לצורך יצירת קשר במידת הצורך. ללא הפרטים האמורים, לא נוכל לבדוק את פנייתך. האתר יפעל כמיטב יכולתו לבדוק את הפנייה בהקדם האפשרי ויפעל בהתאם לשיקול דעתו ו/או עפ”י כל דין.

 

 

ז. הגנת הפרטיות ושימוש במידע

 

 

 • 38. על מנת לעשות שימוש באתר, אין כל צורך למסור פרטים אישיים. יחד עם זאת, במידה ותבקשו כי מי מהאתר ו/או המפרסמים ו/או המעסיקים יחזרו אליכם לצורך קבלת מידע נוסף או לצורך רכישת מוצרים או שירותים המתפרסמים באתר, תתבקשו למסור פרטים אחדים כגון שמכם, כתובת הדואר האלקטרוני שלכם וטלפון באמצעות טופס מתאים.

 

 • 39. פרטים אלה, וכן מידע נוסף שאיננו אישי שיצטבר אודות הגולשים, יישמר במאגר המידע של האתר שהינו מאגר מידע רשום במשרד המשפטים שמספרו 700039902. במידה ואינכם מעוניינים שמידע מסויים יישמר אודותיכם הנכם מתבקשים שלא למסור פרטים אישיים ו/או לא לעשות שימוש בשירותי האתר.

 

 • 40. כמו כן, הנכם רשאים בכל עת לפנות לבעלת האתר ולבקש כי פרטיכם יימחקו מהמאגר.

 

 • 41. האתר לא יעביר מידע זה לצדדים שלישיים, ללא הסכמת המוסר, אלא בהתאם להוראות תקנון זה ו/או בהתאם להוראות הדין ו/או במענה לכל צו שיפוטי.

 

 • 42. עם מסירת פרטיך לאתר, הנך מסכים בזאת כי האתר ו/או מי מטעם האתר או בהרשאתו ובכלל זה חברת “אי.בי.פי קידום עסקי לאסתטיקה בע”מ” הנכללת בקבוצת בעלת האתר, יהיו רשאים לפנות אליך, בין באמצעות דוא”ל ובין באמצעים אחרים, ולהציע לך חומר פרסומי אודות מוצרים ו/או שירותים ו/או מבצעים ו/או פעילויות של האתר או שותפיו העסקיים וכל מידע אחר בו סבור האתר כי המשתמש ימצא בו עניין מכוח השימוש באתר. בידי המשתמש הברירה, בכל עת, להיגרע מרשימת התפוצה לה נשלחות הודעות אלה ו/או ממאגר המידע של האתר ע”י מילוי אחר ההוראות הנלוות לכל ההודעות שישלחו.

 

 • 43. בנוסף, האתר שומר לעצמו את הזכות לעשות שימוש במידע שנאסף לצורך פיקוח, בקרה, עדכון, שיפור, הפקת מסקנות ולצרכים סטטיסטיים.

 

 • 44. ייתכן ובנסיבות מסוימות ישתמש האתר ב”עוגיות” (Cookies), שהינם קבצים קטנים הנשלחים למחשבך. אמצעים אלה נדרשים לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. לתשומת לבך, במידה ואינך מעוניין בקבלת “עוגיות” או במידה ואינך מעוניין כי האתר יאסוף מידע אודותיך, באפשרותך לשנות את הגדרת דפדפן האינטרנט בו הנך משתמש או לחלופין להפסיק לעשות שימוש באתר.

 

 • 45. האתר נוקט באמצעים שונים לשמור על חשאיות המידע המאוחסן אצלו ועל פרטיותם של המשתמשים. עם זאת, האתר אינו יכול להבטיח הגנה הרמטית ומוחלטת וכי המידע לא ייחשף על ידי פעולה זדונית או מכוונת נגד האתר. במידה ואינכם מעוניינים כי מידע אודותיכם ו/או אודות השימוש שלכם באתר יישמר, הנכם מתבקשים שלא לעשות שימוש באתר.

 

 

ח. קניין רוחני

 

 

 • 46. זכויות היוצרים ויתר זכויות הקניין הרוחני באתר זה ובתכנים הכלולים בו, לרבות בטקסטים, בעיצוב האתר, בעימודו, בגרפיקה, בצילומים, באיורים, בלוגו האתר, בשם האתר, בדומיין שלו, במידע הטכנולוגי הדרוש להפעלתו, ביישומים, קודי המחשב ו/או כל חומר אחר הכלול בו שייכות לאתר בלבד.

 

 • 47. אין לעשות כל שימוש בתכנים אלה, לרבות בשם האתר, מבלי לקבל לכך רישיון מפורש בכתב מאת האתר. אין להעתיק, לשחזר, לפרסם, להפיץ, לבצע בפומבי, לשדר, למכור, או להעמיד לרשות הציבור או להציג כל חלק מאתר זה לרבות בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה ללא הסכמתו הכתובה מראש של האתר.

 

 

ט. יצירת קשר

 

 

 • 48. במידה ותתעורר כל שאלה בנוגע לתקנון זה או בכל נושא אחר, צוות האתר ישמח לעמוד לרשותכם.

 

 • 49. תוכלו ליצור עימנו קשר באמצעות פנייה בכתב בדוא”ל שכתובתו היא [email protected].

 

 

י. שונות

 

 

 • 50. האתר רשאי לשנות בכל עת את תנאי השימוש ללא הודעה מראש.

 

 • 51. מבלי לגרוע מזכותו של האתר לנקוט בהליכים משפטיים, האתר שומר על זכותו למנוע ולחסום את גישתם לאתר של גולשים או משתמשים אשר יפרו הוראות תקנון זה ו/או הוראות כל דין ו/או יעשו שימוש לרעה באתר – והכל על פי שיקול דעתו הבלעדי של האתר.

 

 • 52. בעל האתר רשאי בכל עת להעביר את הבעלות באתר ו/או את הזכות להפעילו במלואה ו/או בחלקה לכל גורם אחר ובמקרה זה לא תהיה למשתמש ו/או לכל גורם אחר מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי בעלת האתר.

 

 • 53. מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש, המשתמש מסכים בזאת, כי תקופת ההתיישנות לגבי כל תביעה ו/או דרישה כנגד האתר ו/או בעליו, תוגבל לתקופה של 6 חודשים והצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף בחוק ההתיישנות, תשי”ח-1958.

 

 • 54. לבית המשפט המוסמך בעיר תל-אביב-יפו סמכות ייחודית לדון בכל סכסוך בין הצדדים בקשר להסכם זה ו/או הנובע ממנו.